Khám phá văn hóa FUNI

Trải nghiệm thiên nhiên

Phượt khám phá

Nội bộ

Xem thêm

Hoạt động bên ngoài

Xem thêm

Trải nghiệm sống

Hành trình thương hiệu

Văn hóa truyền thống

01

Đoàn kết

02

Sáng tạo

03

Hỗ trợ

Tuyển dụng funi

Hình ảnh nhân viên nội thất FUNI

Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, từ đó trở thành quy tắc, tập quán quen thuộc ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp đồng thời chi phối tình cảm, cách suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích.